Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Veľkonočné blahoželanie

19.04.2019 10:55 - obecné oznamy 

Krásne a pohodové prežitie sviatkov Veľkej Noci,

nech Vás všetkých naplní radosť a veselosť

v kruhu Vašich blízkych.

To Vám želajú starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Krásne a pohodové prežitie sviatkov Veľkej Noci,

nech Vás všetkých naplní radosť a veselosť

v kruhu Vašich blízkych.

To Vám želajú starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu