Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Pozvánka na tradičnú opekačku JDS v Naháči

11.07.2019 13:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 16.07.2019 10:00

Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Naháči

pozýva svojich členov na tradičnú opekačku,

ktorá sa uskutoční 16. júla 2019 o 10:00 hod. v priestoroch nádvoria Pamätného domu Juraja Fándlyho.

Podujatie bude spojené s prehliadkou Pamätného domu.

O dobrú zábavu sa postará harmonikár Marián Čerešnák spolu s miestnymi spevákmi.

Žiadame členov organizácie, aby sa podujatia zúčastnili v čo najväčšom počte.

Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Naháči

pozýva svojich členov na tradičnú opekačku,

ktorá sa uskutoční 16. júla 2019 o 10:00 hod. v priestoroch nádvoria Pamätného domu Juraja Fándlyho.

Podujatie bude spojené s prehliadkou Pamätného domu.

O dobrú zábavu sa postará harmonikár Marián Čerešnák spolu s miestnymi spevákmi.

Žiadame členov organizácie, aby sa podujatia zúčastnili v čo najväčšom počte.